Baukje Sijtzes Alkema

Persoonsgegevens

FamilienaamAlkema
VoornaamBaukje
PatroniemSijtzes
Familierelatiegeen
Geboorte / doop21-06-1863, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepDienstmeid
Herkomst8-12-1880, Gravenhage
Vertrek1881, EW 90
Overleden08-08-1902, Amsterdam.
BijzonderhedenBeroep: dienstmeid. Dochter van Sytse Doedes Alkema (arbeider) en Wopkjen Daams de Vries. Ongehuwd gebleven.
Bevallen in het Binnengasthuis, afd. Kraam Inrichting, van een 'levenlooze' dochter op 31 december 1889.
Bevallen in het Binnengasthuis, afd. Kraam Inrichting, van een zoon Ludovicus (* 13-11-1891, † 27-06-1892 te Amsterdam).
Bijzonderheden
Beroep: dienstmeid. Dochter van Sytse Doedes Alkema (arbeider) en Wopkjen Daams de Vries. Ongehuwd gebleven.
Bevallen in het Binnengasthuis, afd. Kraam Inrichting, van een 'levenlooze' dochter op 31 december 1889.
Bevallen in het Binnengasthuis, afd. Kraam Inrichting, van een zoon Ludovicus (* 13-11-1891, † 27-06-1892 te Amsterdam).

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hofstra Minne (Lammerts) hoofd 27-05-1842
Franeker
Stads timmerman OV 13f 1870 01-07-1897 TO
222
Pasma Luutske (Jelles) vrouw 29-07-1848
Franeker
OV 13f 1870 01-07-1897 TO
222
Hofstra Sjoukje (Minnes ) dochter 26-05-1869
Franeker
OV 13f 1870 01-07-1897 TO
222
Hofstra IJmkje (Minnes ) dochter 25-08-1871
Franeker
12-09-1871
Hofstra Jelte (Minnes ) zoon 20-10-1872
Franeker
25-04-1892 Leeuwarden
Hofstra Ymkje (Minnes ) dochter 19-11-1874
Franeker
11-06-1891
Hofstra Froukje (Minnes ) dochter 06-03-1876
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Lammert (Minnes ) zoon 10-09-1877
Franeker
02-06-1892 Nijmegen
Hofstra Tjiepke (Minnes ) zoon 03-04-1879
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Jietske (Minnes ) dochter 21-11-1880
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Anke (Minnes ) dochter 28-09-1882
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Dieuwke (Minnes ) dochter 08-05-1884
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Hijltje (Minnes ) zoon 24-04-1888
Franeker
01-07-1897 TO
222
Magré Trijntje geen 28-11-1850
Franeker
Dienstmeid Hallum 23-11-1870 20-05-1877 Tzummarum
Adema Sijtske (Tjepkes) geen 01-01-1852
Winsum
Dienstmeid Harlingen 24-05-1879 1879 TN
22a
Dijkstra Maaike (Foekes) geen 07-04-1853
Achlum
Dienstmeid Achlum 22-11-1871 1872TN
8
Hortulanus Gerritje geen 07-04-1854
Kollum
Dienstmeid EW 12 1879 26-02-1880 Amsterdam
Douma Berber (Douwes) geen 08-01-1856
Franeker
Dienstmeid Harlingen 21-07-1884 15-10-1884 Harlingen
Fleur, la Akke (Daniels) geen 03-10-1856
Tzummarum
Dienstmeid Tzummarum 31-12-1877 29-05-1878 Tzummarum
Alkema Baukje (Sijtzes) geen 21-06-1863
Franeker
Dienstmeid Gravenhage 8-12-1880 1881 EW
90
08-08-1902, Amsterdam.
i
Hofstra Hijltje (Minnes ) zoon 09-12-1885
Franeker
19-08-1886
Thanks!

Uw bijdrage betreft :