Bauke Jetzes Rodenhuis

Persoonsgegevens

FamilienaamRodenhuis
VoornaamBauke
PatroniemJetzes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop29-11-1812, Tzum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst49
Vertrek1853 TO 47
Overleden

Adres

Noord 42

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bosma Tiede Feddes hoofd 1801
Britswerd
Arbeider 49 1851 TO 54
Rodenhuis Bauke (Jetzes) hoofd 29-11-1812
Tzum
Arbeider 49 1853 TO 47
Bloemsma Arjen Watzes hoofd 7-11-1822
Leeuwarden
Arbeider EW 42 1850 3-4-1850 Overl.
Westra Stijntje vrouw 1789
Achlum
49 1851 TO 54
Vlietstra Aaltje Tjeerds vrouw 12-9-1818
Stiens
EW 42 1850 12-5-1851 Harlingen
Bloemsma Tjeerd zoon 30-9-1844
Franeker
EW 42 1850 12-5-1851 Harlingen
Bloemsma Elisabeth dochter 2-2-1847
Franeker
EW 42 1850 12-5-1851 Harlingen
Bloemsma Watze zoon 5-4-1849
Franeker
EW 42 1850 12-5-1851 Harlingen
Rodenhuis Dieuwke zuster 1818
Zweins
49 1853 TO 47
Thanks!

Uw bijdrage betreft :