Bauke Baukes Bentveld

Persoonsgegevens

FamilienaamBentveld
VoornaamBauke
PatroniemBaukes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop07-08-1854, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek01-06-1856, TW 5
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Schuitmaker Sijke (Leeuwkes) hoofd 23-03-1827
Franeker
Arbeidster TO 16 1854 01-06-1856TW
5
i
Bentveld Bauke (Baukes) zoon 07-08-1854
Franeker
01-06-1856TW
5
Thanks!

Uw bijdrage betreft :