Aukje Tammes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamAukje
PatroniemTammes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop, Edens
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst1782, Steenwijk
Vertrek1783, TO 73
Overleden
Bijzonderhedenweduwe van Johannes Pieters en Reiner Bruins
Bijzonderheden
weduwe van Johannes Pieters en Reiner Bruins

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Meijers Tetje (Johannes) hoofd 02-01-1661
Franeker
Dongjum 1718 1731TO
79
i
Aukje (Tammes) hoofd
Edens
Steenwijk 1782 1783TO
73
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :