Aukje Baukes Kuurstra

Persoonsgegevens

FamilienaamKuurstra
VoornaamAukje
PatroniemBaukes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop07-12-1856, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek10-09-1876, TN 51
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuurstra Bauke (Johannes) hoofd 04-03-1825
Franeker
Timmerman TN 89 1855 18-05-1877
Damstra Klaske (Dirks) vrouw 30-05-1824
Harlingen
TN 89 1855 1878 TO
91
Kuurstra Dirk (Baukes ) zoon 04-10-1851
Franeker
Timmerman TN 89 1855 1878 TO
91
Kuurstra Johannes (Baukes ) zoon 27-03-1854
Franeker
TN 89 1855 1878 TW
16
Kuurstra Aukje (Baukes ) dochter 07-12-1856
Franeker
10-09-1876
TN 51
Kuurstra Klaske (Baukes ) dochter 10-12-1858
Franeker
1878
TO 91
Kuurstra Froukje (Baukes ) dochter 03-01-1861
Franeker
12-05-1874 Groningen
Kuurstra Ytje (Baukes ) dochter 15-12-1862
Franeker
1878 TO
91
Kuurstra Gesina (Baukes ) dochter 10-05-1865
Franeker
1878 TO
91
Kuurstra Jorritje (Baukes ) dochter 23-09-1868
Franeker
1878TO
91
Kuurstra Gesina (Baukes) dochter 03-01-1861
Franeker
28-08-1864
Thanks!

Uw bijdrage betreft :