Auke Jans Mulder

Persoonsgegevens

FamilienaamMulder
VoornaamAuke
PatroniemJans
Familierelatievrouw
Geboorte / doop22-04-1739, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1800, TN 106
Vertrek
Overleden22-10-1819
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jong, de Klaas (Feddes) hoofd 29-11-1739
Bergum
Mr. Gortmaker TN 106 1800 13-12-1810
Mulder Auke (Jans) vrouw 22-04-1739
Franeker
TN 106 1800 22-10-1819
Thanks!

Uw bijdrage betreft :