Attje Gepkes Ferwerda

Persoonsgegevens

FamilienaamFerwerda
VoornaamAttje
PatroniemGepkes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop10-05-1848, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepDienstmeid
Herkomst
Vertrek1858, EO 14
Overleden04-10-1911, Menaldum
BijzonderhedenDochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Beroep: dienstmeid, wonende te Beetgum. Attje vertrok 29 augustus 1865, voor werk, naar Oosterbierum, daarna naar Beetgum. Huwde op 17 juni 1875 te Menaldum op 27 jarige leeftijd met de 36 jarige Andries Arjens Wassenaar, zoon van Arjen Arjens Wassenaar, gardenier, en Wytske Wybes Tuinenga
Bijzonderheden
Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Beroep: dienstmeid, wonende te Beetgum. Attje vertrok 29 augustus 1865, voor werk, naar Oosterbierum, daarna naar Beetgum. Huwde op 17 juni 1875 te Menaldum op 27 jarige leeftijd met de 36 jarige Andries Arjens Wassenaar, zoon van Arjen Arjens Wassenaar, gardenier, en Wytske Wybes Tuinenga

Adres

Noord 22

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ferwerda Gepke (Gaukes) hoofd 20-06-1809
Sneek
Blikslager TW 27 1842 1858 EO
14
05-03-1887, Sneek
i
Meer, van der Rinkje ( Jacobs) vrouw 25-11-1805
Sneek
TW 27 1842 1858 EO
14
05-07-1862, Franeker
i
Ferwerda Jacob (Gepkes ) zoon 16-04-1834
Franeker
Blikslager TW 27 1842 1858 EO
14
13-02-1896, Makkum
i
Ferwerda Gauke (Gepkes ) zoon 01-06-1835
Franeker
TW 27 1842 02-10-1843, Franeker
i
Ferwerda Froukje (Gepkes ) dochter 04-09-1836
Franeker
TW 27 1842 04-11-1843, Franeker
i
Ferwerda Tjipkje (Gepkes) dochter 20-02-1838
Bolsward
TW 27 1842 1858 EO
14
30-03-1912, Franeker
i
Ferwerda Nolke zoon 15-9-1841
Franeker
2-10-1843 Overl.
Ferwerda Froukje (Gepkes) dochter 10-01-1844
Franeker
Naaister, Winkelierster 1858 EO
14
21-02-1919, Rotterdam
i
Ferwerda Gauke (Gepkes ) zoon 10-04-1846
Franeker
Blikslager, Loodgieter 1858 EO
14
13-01-1870, Amsterdam
i
Ferwerda Attje (Gepkes ) dochter 10-05-1848
Franeker
Dienstmeid 1858 EO
14
04-10-1911, Menaldum
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :