Atje Sierks Vellinga

Persoonsgegevens

FamilienaamVellinga
VoornaamAtje
PatroniemSierks
Familierelatievrouw
Geboorte / doop26-10-1821, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1850, TW 17
Vertrek1851, EW 55
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Woude, van der Nicolaas (Jacobs ) hoofd 24-05-1833
Franeker
Arbeider TO 63 1872 10-02-1876, Franeker
i
Haagsma Hijlkjen (Abes) vrouw 03-08-1836
Franeker
TO 63 1872 27-05-1879, Franeker.
i
Woude, van der Wijpkje (Nicolaas) dochter 18-03-1863
Franeker
TO 63 1872 1878 EW
106
Woude, van der Anna (Nicolaas) dochter 10-02-1865
Franeker
TO 63 1872 1878 EW
106
Lamsma Daniel (Jans) hoofd 15-10-1815
Franeker
Arbeider TW 17 1850 1851 EW
55
Vellinga Atje (Sierks ) vrouw 26-10-1821
Franeker
TW 17 1850 1851 EW
55
Vellinga Sierk (Zacheus) Schoonvader 10-10-1791
Leeuwarden
Arbeider EW 101 1850 1851
EW 55
Lamsma Anne (Jans) broer 12-05-1832
Franeker
Tichelaar TW 17 1850 1851 EW
55
Thanks!

Uw bijdrage betreft :