Ate Otto’s Hamer

Persoonsgegevens

FamilienaamHamer
VoornaamAte
PatroniemOtto's
Familierelatiezoon
Geboorte / doop12-01-1820, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1820, TW 43
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hamer Otto ( Johannes) hoofd 03-10-1794
Leeuwarden
Timmerknecht Leeuwarden 1818 1820 TW
43
Gielissen Klaske (Johannes) vrouw 14-09-1794
Leeuwarden
Leeuwarden 1818 1820 TW
43
Hamer Johannes (Otto's ) zoon 19-12-1816
Leeuwarden
Leeuwarden 1818 1820 TW
43
Hamer Ate (Otto's ) zoon 12-01-1820
Franeker
1820 TW
43
Thanks!

Uw bijdrage betreft :