Ate Ates Adema

Persoonsgegevens

FamilienaamAdema
VoornaamAte
Patroniem
FamilierelatieKleinzoon
Geboorte / doop31-12-1880, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1882, EN 11
Vertrek1883, TO 47b
Overleden
Bijzonderhedenzoon van Jantje de Bruin en Ate Adema, overleden
Bijzonderheden
zoon van Jantje de Bruin en Ate Adema, overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sijtsma Klaas hoofd 23-10-1899
Franeker
Melkventer Julianastraat 6 02-06-1922 01-05-1923 Jan
van der Bildtstraat 2
Meulen, van der Baukje vrouw 24-08-1901
Franeker
Julianastraat 6 02-06-1922 01-05-1923Jan
van der Bildtstraat 2
Adema Ate Kleinzoon 31-12-1880
Franeker
EN 11 1882 1883 TO
47b
i
Oosterhof Hendrikje hoofd 14-07-1834
Zwaagwesteinde
Arbeidster EN 11 1882 1883 TO
47b
i
Bruin, de Jantje (Jurres) dochter 18-03-1856
Bolsward
Arbeidster EN 11 1882 1883
TO 47b
Bruin, de Jelle (Jurres) zoon 21-02-1859
Bolsward
EN 11 1882 1883 TO
47b
Bruin, de Roelofke (Jurres) dochter 24-07-1861
Bolsward
EN 11 1882 1883 TO
47b
Bruin, de Trijntje (Jurres) dochter 01-06-1863
Bolsward
EN 11 1882 1883
TO 47b
Bruin, de Jan (Jurres) zoon 13-03-1865
Franeker
EN 11 1882 1883 TO
47b
Bruin, de Sijke (Jurres) dochter 14-02-1873
Franeker
EN 11 1882 1883 TO
47b
Thanks!

Uw bijdrage betreft :