Antoon Minks Swart

Persoonsgegevens

FamilienaamSwart
VoornaamAntoon
PatroniemMinks
Familierelatiezoon
Geboorte / doop24-01-1869, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1870, TO 130
Vertrek1874, EW 96
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Swart Mink hoofd 16-09-1835
Franeker
Verversknecht TO 130 1870 17-04-1872
Smit Hendrikje vrouw 15-08-1840
Franeker
TO 130 1870 1874
EW 96
Swart Jan (Minks) zoon 04-05-1865
Franeker
TO 130 1870 1874 EW
96
Swart Antoon (Minks) zoon 24-01-1869
Franeker
TO 130 1870 1874 EW
96
Thanks!

Uw bijdrage betreft :