Antonette Reinders Doorenbos

Persoonsgegevens

FamilienaamDoorenbos
VoornaamAntonette
PatroniemReinders
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop27-02-1799, Leeuwarden
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst1866, EO 14 ( Groenmarkt 11 )
Vertrek
Overleden17-04-1871, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Reinder Doornbos (distillateur) en Johanna de Vries. Beroep: winkeliersche. Huwde op 3 juni 1838 te Franeker op 39 jarige leeftijd met de 42 jarige Johan Fredrik Jongs, letterzetter, later boekdrukker, zoon van Jacob Fredrik Jongs en Helena Nicolaas Boer en weduwnaar van Nannigje Douwes Pot. Het laatste woonadres en waar Antonette ook is overleden was aan de Tweede West nr. 87. ( Raadhuisplein 13 )"
Bijzonderheden
"Dochter van Reinder Doornbos (distillateur) en Johanna de Vries. Beroep: winkeliersche. Huwde op 3 juni 1838 te Franeker op 39 jarige leeftijd met de 42 jarige Johan Fredrik Jongs, letterzetter, later boekdrukker, zoon van Jacob Fredrik Jongs en Helena Nicolaas Boer en weduwnaar van Nannigje Douwes Pot. Het laatste woonadres en waar Antonette ook is overleden was aan de Tweede West nr. 87. ( Raadhuisplein 13 )"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Doorenbos Antonette (Reinders) hoofd 27-02-1799
Leeuwarden
EO 14 ( Groenmarkt 11 ) 1866 17-04-1871, Franeker
i
Jongs Maria (Johans) dochter 23-07-1838
Franeker
EO 14 1866 1872 TN
8
14-03-1920, Oosterbeek.
i
Jongs Helena (Johans) dochter 13-04-1844
Franeker
EO 14 1866 1872 TN
8
11-11-1911, Franeker
i
Kooi, van der Sjouke (Klases) geen 03-07-1851
Hindelopen
Hulponderwijzer Hindelopen 23-08-1871 30-03-1872 Koudum 09-07-1944, Leeuwarden
i
Pollema Hendrik (Bokkes) geen 28-11-1851
Makkum
Kweekeling onderwijzer EO 7 1868 12-11-1870 Berlikum 30-03-1932, Heemstede.
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :