Antje Johannes Riemersma

Persoonsgegevens

FamilienaamRiemersma
VoornaamAntje
PatroniemJohannes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop27-03-1818 , Winsum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst23-05-1866, Tzummarum
Vertrek1867, KV 1i
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Westra Dirk (Ruurds) hoofd 18-09-1835
Oostermeer
Grutter Tzummarum 23-05-1866 1867 KV
1i
Riemersma Antje (Johannes) vrouw 27-03-1818
Winsum
Tzummarum 23-05-1866 1867 KV
1i
Smits Johannes hoofd 12-12-1828
Leeuwarden
Schoenmaker TO 87 1873 26-10-1882
Grijpma Hinke (Davids) vrouw 16-02-1827
Franeker
TO 87 1873 1884 EO
61
Meijer Engeltje (Aukes) geen 09-10-1801
Oldeboorn
Arbeidster TO 87 1873 1890 EO
75
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :