Antje Jacobs Vlassinga

Persoonsgegevens

FamilienaamVlassinga
VoornaamAntje
PatroniemJacobs
Familierelatiedochter
Geboorte / doop19-08-1849, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1850, TO 54
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vlassinga Jacob (Pieters) hoofd 26-09-1814
Franeker
Arbeider EW 79a 1847 1850 TO
54
Hoeder Pietje vrouw 26-08-1826
Franeker
Arbeidster TO 44 13-08-1848 1850 TO
54
Vlassinga Antje (Jacobs ) dochter 19-08-1849
Franeker
1850 TO
54
Thanks!

Uw bijdrage betreft :