Antje Douwes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamAntje
PatroniemDouwes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop20-01-1737 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst24-1-1761, TO 25
Vertrek1762, TO 43
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Antje (Douwes) vrouw 20-01-1737
Franeker
TO 25 24-1-1761 1762TO
43
Ruitenbach Jacobus hoofd 28-02-1737
Franeker
Opzichter landswerken TO 75 1761 1762TO
43
Thanks!

Uw bijdrage betreft :