Antje Cornelis van der Meer

Persoonsgegevens

FamilienaamMeer, van der
VoornaamAntje
PatroniemCornelis
Familierelatievrouw
Geboorte / doop07-09-1865, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-07-1889, TO 145
Vertrek01-08-1890, TO 138
Overleden25-03-1933, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderheden"Dochter van Cornelis van der Meer, arbeider, en Trijntje Jans Wittema. Huwde op 3 juni 1888 te Franeker met Pieter Beintema, koopman, zoon van Rients Jans Beintema, arbeider, later opzichter, en Janke Pieters Feenstra. Antje is in haar woning staande aan de Dijkstraat nr. 8 overleden."
Bijzonderheden
"Dochter van Cornelis van der Meer, arbeider, en Trijntje Jans Wittema. Huwde op 3 juni 1888 te Franeker met Pieter Beintema, koopman, zoon van Rients Jans Beintema, arbeider, later opzichter, en Janke Pieters Feenstra. Antje is in haar woning staande aan de Dijkstraat nr. 8 overleden."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Beintema Pieter (Rientses) hoofd 08-06-1864
Franeker
Inlandsche kramer UB 34 01-07-1889 01-08-1890 TO
138
20-02-1949, Franeker
i
Meer, van der Antje (Cornelis) vrouw 07-09-1865
Franeker
TO 145 01-07-1889 01-08-1890 TO
138
25-03-1933, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :