Anne Fokkema

Persoonsgegevens

FamilienaamFokkema
VoornaamAnne
Patroniem
Familierelatiezoon
Geboorte / doop10-1-1802, Menaldum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1806, Menaldum
Vertrek1820 Donjum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Westvliet 12

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Fokkema Ernst (Fokkes) hoofd 1764
Marssum
Gardenier Menaldum 1806 1820
Donjum
Keuning Grietje (Jouws) vrouw 1773
St. Anna
Menaldum 1806 1820
Donjum
Fokkema Fokke zoon 5-11-1794
Menaldum
Menaldum 1806 1817
UB 60
Fokkema Jouw zoon 11-8-1796
Menaldum
Menaldum 1806 1820
Donjum
Fokkema Mink zoon 16-2-1798
Menaldum
Menaldum 1806 1820
Donjum
Fokkema Anne zoon 10-1-1802
Menaldum
Menaldum 1806 1820
Donjum
Fokkema Tetje dochter 24-3-1811
Franeker
1820
Donjum
Fokkema Mientje dochter 9-12-1814
Franeker
1820
Dronrijp
Thanks!

Uw bijdrage betreft :