Anna Jacoba Jacobus Ruitenbach

Persoonsgegevens

FamilienaamRuitenbach
VoornaamAnna Jacoba
PatroniemJacobus
Familierelatiedochter
Geboorte / doop06-02-1763, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1770, EW 105
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Antje (Douwes) vrouw 20-01-1737
Franeker
TO 52 1762 26-01-1763
Ruitenbach Jacobus hoofd 28-02-1737
Franeker
Opzichter landswerken TO 52 1762 1770EW
105
Ruitenbach Anna Jacoba (Jacobus ) dochter 06-02-1763
Franeker
1770EW
105
Thanks!

Uw bijdrage betreft :