Anke Ruurds Adema

Persoonsgegevens

FamilienaamAdema
VoornaamAnke
PatroniemRuurds
Familierelatiedochter
Geboorte / doop03-04-1878, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst20-01-1885, EW 110
Vertrek30-04-1886, Deinum
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Loon, van der Titus hoofd 08-07-1895
Franeker
Timmerman Lijnbaanstraat 23 26-05-1928 22-04-1930 Kamstrastraat
20
Ploegsma Trijntje vrouw 23-07-1897
Ried
Ried 05-06-1928 22-04-1930 Kamstrastraat
20
Adema Ruurd (Jans) hoofd 21-08-1840
Franeker
Arbeider EW 110 20-01-1885 30-04-1886 Deinum
Meulen, van der Hendrikje (Oenes) vrouw 31-03-1840
Franeker
EW 110 20-01-1885 30-04-1886 Deinum
Adema Jan (Ruurds) zoon 12-05-1867
Franeker
EW 110 20-01-1885 30-04-1886 Deinum
Adema Oene (Ruurds) zoon 22-09-1869
Franeker
EW 110 20-01-1885 30-04-1886 Deinum
Adema Gerlof (Ruurds) zoon 10-02-1872
Franeker
EW 110 20-01-1885 30-04-1886
Deinum
Adema Sipke (Ruurds) zoon 08-04-1874
Franeker
EW 110 20-01-1885 30-04-1886 Deinum
Adema Hessel (Ruurds) zoon 08-03-1876
Franeker
EW 110 20-01-1885 30-04-1886 Deinum
Adema Anke (Ruurds) dochter 03-04-1878
Franeker
EW 110 20-01-1885 30-04-1886 Deinum
Adema Joukje (Ruurds) dochter 25-02-1883
Franeker
30-04-1886 Deinum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :