Ane Pieters Hibma

Persoonsgegevens

FamilienaamHibma
VoornaamAne
PatroniemPieters
Familierelatiezoon
Geboorte / doop23-01-1849, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1857, EO 38
Vertrek1861, TO 47b
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vries, de Janke hoofd 17-06-1815
Winsum
Arbeidster EO 38 1857 1861TO
47b
i
Hibma Rigtje (Pieters) dochter 23-03-1835
Franeker
EO 38 1857 12-05-1858 Dongjum
Hibma Grietje (Pieters) dochter 05-12-1838
Franeker
EO 38 1857 1861 TO
47b
Hibma Minke (Pieters) dochter 12-07-1840
Franeker
EO 38 1857 1861 TO
47b
Hibma Frans (Pieters) zoon 14-06-1844
Franeker
EO 38 1857 1861TO
47b
Hibma Ane (Pieters) zoon 23-01-1849
Franeker
EO 38 1857 1861 TO
47b
Hibma Sijbren (Pieters) zoon 03-03-1851
Franeker
EO 38 1857 1861 TO
47b
Dijkstra Gerrit (Jappes) Schoonzoon 01-12-1834
Oosterbierum
Arbeider Oosterbierum 13-03-1858 12-05-1858 Dongjum
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :