Andries Sipkes de Jong

Persoonsgegevens

FamilienaamJong, de
VoornaamAndries
PatroniemSipkes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop13-02-1898, Harlingen
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst15-11-1920, Tuinen 80
Vertrek09-09-1920, Heerlen
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jong, de Sipke hoofd 15-01-1869
Koudum
Arbeider Tuinen 80 15-11-1920 18-03-1924 Oostvliet
61
Nauta Grietje vrouw 25-12-1876
Franeker
Tuinen 80 15-11-1920 18-03-1924 Oostvliet
61
Jong, de Sijbren (Sipkes) zoon 28-03-1896
Harlingen
Tuinen 80 15-11-1920 06-07-1920 Leeuwarden
Jong, de Andries (Sipkes) zoon 13-02-1898
Harlingen
Tuinen 80 15-11-1920 09-09-1920 Heerlen
Jong, de Trijntje (Sipkes) dochter 21-04-1901
Franeker
Tuinen 80 15-11-1920 17-11-1919 Leeuwarden
Jong, de Maria (Sipkes) dochter 29-12-1902
Franeker
Tuinen 80 15-11-1920 21-05-1921 Leeuwarden
Jong, de Rinske (Sipkes) dochter 10-12-1904
Franeker
Tuinen 80 15-11-1920 26-05-1922 Leeuwarden
Jong, de Margje (Sipkes) dochter 11-07-1906
Franeker
Tuinen 80 15-11-1920 27-12-1923 Leeuwarden
Jong, de Aukje (Sipkes) dochter 10-01-1909
Franeker
Tuinen 80 15-11-1920 18-03-1924 Oostvliet
61
Althof Auke (Berends) Stiefzoon 11-01-1898
Franeker
Tuinen 80 15-11-1920 01-11-1921 Lekkum
Althof Hein (Berends) Stiefzoon 02-09-1905
Franeker
Tuinen 80 15-11-1920 18-03-1924 Oostvliet
61
Thanks!

Uw bijdrage betreft :