Andreas Hylckes Abbema

Persoonsgegevens

FamilienaamAbbema
VoornaamAndreas
PatroniemHylckes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop04-11-1752, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroeppredikant
Herkomst1800, TW 67
Vertrek1801, Harlingen
Overleden08-01-1807, Zwaagwesteinde
Bijzonderheden"Beroep: student Theologie. Andries, ook wel als Andreas en Aart geschreven. Zoon van Hylcke Tjepkes Abbema (boelgoed ontvanger) en Trijntje Andrys.
Wonende te Oosterbierum huwde Andries op 21 december 1777 te Oosterbierum met Gettie Epkes, dochter van Epke Jans en Aeltie Jobs. Op 17 juni 1789 deed hij belijdenis voor de Herv. Gem. Franeker en is in 1792 kandidaat van beroep. Zij krijgen, wonende te Dongjum, 3 kinderen en wonende te Franeker nog één dochter.
Bijzonderheden
"Beroep: student Theologie. Andries, ook wel als Andreas en Aart geschreven. Zoon van Hylcke Tjepkes Abbema (boelgoed ontvanger) en Trijntje Andrys.
Wonende te Oosterbierum huwde Andries op 21 december 1777 te Oosterbierum met Gettie Epkes, dochter van Epke Jans en Aeltie Jobs. Op 17 juni 1789 deed hij belijdenis voor de Herv. Gem. Franeker en is in 1792 kandidaat van beroep. Zij krijgen, wonende te Dongjum, 3 kinderen en wonende te Franeker nog één dochter.

Was bekend onde de naam “griekse doofpot” studeerde voor doopsgezinde leraar maar smoorde in het latijn en grieks. Werd daarna boer te Dongjum maar ook dat was blijkbaar niets voor hem. Studeerde toen voor gereformeerde peredikant en slaagde wel en werd prediker onder het kruis, maar verkondigde kletspraat en werd daarna bedelaar, en is uiteindelijk Andreas Hylckes Abbema

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Abbema Andreas (Hylckes) hoofd 04-11-1752
Franeker
predikant TW 67 1800 1801 Harlingen 08-01-1807, Zwaagwesteinde
i
Geertje (Epkes) vrouw 04-03-1752
Peins
TW 67 1800 1801 Harlingen ?
i
Abbema Trijntje (Catharina) (Andreas) dochter 25-11-1779
Dongjum
TW 67 1800 1801 Harlingen
Abbema Hijlke (Andreas) zoon 25-04-1782
Dongjum
TW 67 1800 1801 Harlingen
i
Abbema Epke (Andreas) zoon 21-01-1785
Dongjum
TW 67 1800 1801 Harlingen
Abbema Alida Jelmina (Andreas) dochter 16-01-1790
Franeker
TW 67 1800 1801 Harlingen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :