Akke Jelles Dijkstra

Persoonsgegevens

FamilienaamDijkstra
VoornaamAkke
PatroniemJelles
Familierelatiedochter
Geboorte / doop12-12-1817, Joure
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1829, Boksum
Vertrek1832, TW 81
Overleden07-03-1858, Harlingen
BijzonderhedenDochter van Jelle Jans Dijkstra (bij huwelijk boereknegt, wonende te Nijega, later slager, vleeschhouwer, koopman, en Neeltje Sjierks Knossen, boerenmeid. Huwde op 17 maart 1842 te Harlingen met Ynze Herres Huitema, gleibakker, geboren te Almenum, zoon van Herre Hobbes Huitema ,houtvlotter, en Geertje Hendriks Bron. De periode dat Akke in Franeker heeft gewoond kwam voort uit het feit dat zij nog inwonende was bij haar ouders.
Bijzonderheden
Dochter van Jelle Jans Dijkstra (bij huwelijk boereknegt, wonende te Nijega, later slager, vleeschhouwer, koopman, en Neeltje Sjierks Knossen, boerenmeid. Huwde op 17 maart 1842 te Harlingen met Ynze Herres Huitema, gleibakker, geboren te Almenum, zoon van Herre Hobbes Huitema ,houtvlotter, en Geertje Hendriks Bron. De periode dat Akke in Franeker heeft gewoond kwam voort uit het feit dat zij nog inwonende was bij haar ouders.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Dijkstra Jelle ( Jans) hoofd 1792
Haskerdijken
Slager en koopman Boksum 29-05-1829 1832
TW 81 ( Voorstraat 16 )
08-03-1879, Harlingen
i
Cnossen (Knossen) Neeltje (Sjierks ) vrouw 07-11-1788
Hommerts
Boksum 29-05-1829 1832 TW
81 (Voorstraat 16)
26-02-1853, Harlingen
i
Dijkstra Tietje (Jelles) dochter 18-06-1815
Joure
Boksum 29-05-1829 1832 TW
81 ( Voorstraat 16 )
19-11-1853, Harlingen
i
Dijkstra Akke (Jelles) dochter 12-12-1817
Joure
Boksum 1829 1832 TW
81
07-03-1858, Harlingen
i
Dijkstra Rigtje (Jelles) dochter 07-05-1820
Joure
Boksum 1829 1832 TW
81 ( Voorstraat 16 )
04-06-1853, Harlingen
i
Dijkstra Janneke (Jelles) dochter 05-02-1824
Boxum
Boksum 1829 1832 TW
81 ( Voorstraat 16 )
23-07-1873, Amsterdam
i
Dijkstra Lamkjen (Jelles) dochter 06-02-1830
Franeker
1828 1832 TW
81 ( Voorstraat 16 )
03-12-1900, Harlingen
i
Stedehouder Jan (Dirks) geen 30-09-1804
Schingen
Slagersknecht Leeuwarden 1829 1836TO
96
21-09-1852, Leeuwarden
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :