Akke Jelles Dijkstra

Persoonsgegevens

FamilienaamDijkstra
VoornaamAkke
PatroniemJelles
Familierelatiedochter
Geboorte / doop12-12-1817, Joure
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1832, EO 14
Vertrek
Overleden07-03-1858, Harlingen
BijzonderhedenDochter van Jelle Jans Dijkstra (bij huwelijk boereknegt, wonende te Nijega, later slager, vleeschhouwer, koopman, en Neeltje Sjierks Knossen, boerenmeid. Huwde op 17 maart 1842 te Harlingen met Ynze Herres Huitema, gleibakker, geboren te Almenum, zoon van Herre Hobbes Huitema ,houtvlotter, en Geertje Hendriks Bron. De periode dat Akke in Franeker heeft gewoond kwam voort uit het feit dat zij nog inwonende was bij haar ouders.
Bijzonderheden
Dochter van Jelle Jans Dijkstra (bij huwelijk boereknegt, wonende te Nijega, later slager, vleeschhouwer, koopman, en Neeltje Sjierks Knossen, boerenmeid. Huwde op 17 maart 1842 te Harlingen met Ynze Herres Huitema, gleibakker, geboren te Almenum, zoon van Herre Hobbes Huitema ,houtvlotter, en Geertje Hendriks Bron. De periode dat Akke in Franeker heeft gewoond kwam voort uit het feit dat zij nog inwonende was bij haar ouders.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Dijkstra Jelle (Jans) hoofd 1792
Haskerdijken
Slager, Koopman EO 14 ( Groenmarkt 11 ) 1832 21-01-1842Harlingen 08-03-1879, Harlingen
i
Stuttersheim Johannes Petrus hoofd 14-4-1776
Gravenhage
Magazijnm. Hospitalen Amsterdam 1827 17-7-1830 Overl.
Miedema Martinus hoofd 17-10-1801
Leeuwarden
Tollenfabrikant Leeuwarden 17-6-1863 14-1-1865 Overl.
Frieswijk Helena Kwirina vrouw 1770
Sluis
Amsterdam 1827 1834 TN 93
Cnossen (Knossen) Neeltje (Sjierks) vrouw 07-11-1788
Hommerts
EO 14 ( Groenmarkt 11 ) 1832 21-01-1842Harlingen 26-02-1853, Harlingen
i
Loon, van Catharina Schellingwou vrouw 7-10-1813
Irnsum
Leeuwarden 17-6-1863 4-2-1865 Leeuwarden
Dijkstra Janneke dochter 1824
Boxum
EO 14 1832
Stuttersheim Catharina Henderina dochter 1806
Alkmaar
Amsterdam 1827 6-1-1830 Schalsum
Dijkstra Tietje (Jelles) dochter 18-06-1815
Joure
EO 14 ( Groenmarkt 11 ) 1832 21-01-1842Harlingen 19-11-1853, Harlingen
i
Dijkstra Akke (Jelles) dochter 12-12-1817
Joure
EO 14 1832 07-03-1858, Harlingen
i
Dijkstra Rigtje (Jelles) dochter 07-05-1820
Joure
EO 14 ( Groenmarkt 11 ) 1832 04-06-1853, Harlingen
i
Dijkstra Lamkjen (Jelles) dochter 06-02-1830
Franeker
EO 14 ( Groenmarkt 11 ) 1832 Harlingen 03-12-1900, Harlingen
i
Dijkstra Trijntje dochter 27-8-1834
Franeker
1840 Onbekend
Thanks!

Uw bijdrage betreft :