Akke Frederiks Boomsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBoomsma
VoornaamAkke
PatroniemFrederiks
Familierelatievrouw
Geboorte / doop21-07-1816, Harlingen
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepNaaister
Herkomst20-08-1848, Harlingen
Vertrek1851, TN 101
Overleden10-12-1874, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart. Beroep: naaister Huwde op 20 augustus 1848 te Franeker met Wybe Harmens Kingma, kleermaker, zoon van Harmen Wybes Kingma, kleermaker, en Aaltje Fransen Cordel. Akke is overleden in haar woning staande aan de T.O. nr 135 ( Godsacker 25 ) te Franeker."
Bijzonderheden
"Dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart. Beroep: naaister Huwde op 20 augustus 1848 te Franeker met Wybe Harmens Kingma, kleermaker, zoon van Harmen Wybes Kingma, kleermaker, en Aaltje Fransen Cordel. Akke is overleden in haar woning staande aan de T.O. nr 135 ( Godsacker 25 ) te Franeker."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kingma Wijbe (Harmens) hoofd 12-03-1814
Franeker
Kleermaker EO 62 1844 1851 TN
101
04-11-1889, Franeker
i
Huisman Anna Maria (Anthoni) vrouw 02-01-1805
Harlingen
Dienstmeid EO 62 1844 07-05-1848, Franeker
i
Boomsma Akke (Frederiks) vrouw 21-07-1816
Harlingen
Naaister Harlingen 20-08-1848 1851 TN
101
10-12-1874, Franeker
i
Kingma Alida (Wijbes ) dochter 21-04-1839
Franeker
Schoolleerling, Dienstmeid, dienstbode EO 62 1844 28-09-1919, 's Gravenhage.
i
Kingma Antonius (Wijbes ) zoon 05-10-1841
Franeker
Schoolleerling EO 62 1844 11-05-1895, Franeker
i
Kingma Hermanus (Wijbes ) zoon 24-04-1845
Franeker
14-6-1845, Franeker
i
Staalstra Evert (Jans ) hoofd 29-12-1738
Franeker
Koopman EO 2 1790 1791TW
82
>1791
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :