Akke Frederiks Boomsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBoomsma
VoornaamAkke
PatroniemFrederiks
Familierelatievrouw
Geboorte / doop21-07-1816, Harlingen
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepNaaister
Herkomst1853, TN 101
Vertrek1863, TO 23
Overleden10-12-1874, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart. Beroep: naaister. Huwde op 20 augustus 1848 te Franeker met Wybe Harmens Kingma, kleermaker, zoon van Harmen Wybes Kingma, kleermaker, en Aaltje Fransen Cordel. Akke is overleden in haar woning staande aan de T.O. nr 135 ( Godsacker 25 ) te Franeker."
Bijzonderheden
"Dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart. Beroep: naaister. Huwde op 20 augustus 1848 te Franeker met Wybe Harmens Kingma, kleermaker, zoon van Harmen Wybes Kingma, kleermaker, en Aaltje Fransen Cordel. Akke is overleden in haar woning staande aan de T.O. nr 135 ( Godsacker 25 ) te Franeker."

Adres

Godsacker 26

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kingma Wijbe (Harmens) hoofd 12-03-1814
Franeker
Kleermaker TN 101 1853 1863 TO
23
04-11-1889, Franeker
i
Boomsma Akke (Frederiks) vrouw 21-07-1816
Harlingen
Naaister TN 101 1853 1863 TO
23
10-12-1874, Franeker
i
Kingma Alida (Wijbes ) dochter 21-04-1839
Franeker
Schoolleerling, Dienstmeid, dienstbode TN 101 1853 13-11-1863 Leeuwarden 28-09-1919, 's Gravenhage.
i
Kingma Antonius (Wijbes ) zoon 05-10-1841
Franeker
Kleermakers knecht TN 101 1853 1863 TO
23
11-05-1895, Franeker
i
Kragt Antje (Ales) hoofd 08-02-1843
Leeuwarden
Kramersche TO 17 1885 1889 TO 194
i
Lentz Aaltje (Rudolfs) dochter 05-01-1872
Franeker
TO 17 1885 1889 TO
194
Lentz Ale (Rudolfs) zoon 01-08-1876
Franeker
TO 17 1885 1889 TO
194
Lentz Adam (Rudolfs) zoon 03-02-1879
Franeker
TO 17 1885 1889 TO
194
Kooistra Maaike geen 26-08-1819
Franeker
Harlingen 10-5-1887 13-03-1889
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :