Aggeus Johannes Ennema

Persoonsgegevens

FamilienaamEnnema
VoornaamAggeus
PatroniemJohannes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop19-06-1763, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepWijnhandelaar
Herkomst29-05-1785, TN 55 ( Eise Eisingastraat 16 )
Vertrek1809, TN 55 ( Eise Eisingastraat 16 )
Overleden28-01-1813, Franeker
BijzonderhedenZoon van Johannes Paulus Ennema en Cornelia Johannes Eidsma. Op 29-5-1785 gehuwd met Antje Wepkes Feenstra, geboren ( waarschijnlijk) te Franeker 1764, gedoopt Franeker (doopsgezind) .Overleden te Franeker op 09-09-1803. Dochter van Wepke Thijssen Feenstra en Trijntje Pieters Richters (Rekker) (Ned. Patriciaat 46e jrg. 1960 blz. 103/77e jrg. blz.232). Door het ijs gezakt met zijn zoon Theodorus en verdronken in de stadsgracht achter hun huis. Op 31 januari 1818 gaat de Jeneverstokerij van weduwe Ennema over naar Carel Theodoor Bölger, die gehuwd op 15-06-1817 was met Cornelia Aggeus Ennema
Bijzonderheden
Zoon van Johannes Paulus Ennema en Cornelia Johannes Eidsma. Op 29-5-1785 gehuwd met Antje Wepkes Feenstra, geboren ( waarschijnlijk) te Franeker 1764, gedoopt Franeker (doopsgezind) .Overleden te Franeker op 09-09-1803. Dochter van Wepke Thijssen Feenstra en Trijntje Pieters Richters (Rekker) (Ned. Patriciaat 46e jrg. 1960 blz. 103/77e jrg. blz.232). Door het ijs gezakt met zijn zoon Theodorus en verdronken in de stadsgracht achter hun huis. Op 31 januari 1818 gaat de Jeneverstokerij van weduwe Ennema over naar Carel Theodoor Bölger, die gehuwd op 15-06-1817 was met Cornelia Aggeus Ennema

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ennema Aggeus (Johannes) hoofd 19-06-1763
Franeker
Wijnhandelaar TN 55 ( Eise Eisingastraat 16 ) 29-05-1785 1809 TN
55 ( Eise Eisingastraat 16 )
28-01-1813, Franeker
i
Beer, de Marcus hoofd 12-12-1841
Leeuwarden
Koopman TO 116 12-9-1863 1864 TO 85a
Steensma Auke (Sjieuwkes) hoofd 13-3-1842
Franeker
Grossier OV 35 1864 21-4-1869, Franeker
i
Feenstra Antje Wepkes vrouw 9-7-1757
Franeker
TN 13 29-5-1785 9-9-1803 Overl.
Albani Maria (Marijke) (Geerts) vrouw 08-02-1771
Franeker
14-09-1805 1809 TN
55
18-09-1847, Franeker
i
Meulen, van der Antje (Aegeus) vrouw 15-5-1841
Franeker
TW 74 1864 12-8-1866, Franeker
Sjouwerman Rebecca vrouw 4-7-1843
Amsterdam
Amsterdam 12-9-1863 1864 TO 85a
Ennema Johannes zoon 3-10-1787
Franeker
1809 TN 55
Ennema Wepke zoon 1-4-1795
Franeker
1809 TN 55
Ennema Age zoon 2-2-1797
Franeker
1809 B
Ennema Sjoukje dochter 16-12-1798
Franeker
1809 TN 55
Ennema Theodorus zoon 6-10-1802
Franeker
1809 TN 55
Ennema Geert Albartus zoon 21-9-1806
Franeker
21-9-1807 Overl.
Ennema Ytje dochter 4-8-1808
Franeker
1809 TN 55
Beer, de Salomon zoon 28-2-1864
Harlingen
1864 TO 85a
Steensma Sjuardus (Aukes) zoon 17-4-1864
Franeker
1869 TW 48 23-11-1905, Den Haag
i
Steensma Aegeus (Aukes) zoon 21-9-1865
Franeker
1869 TW 48 03-04-1943, Gouda
i
Rooij, de Emanuel geen 27-8-1840
Amsterdam
Arbeider Amsterdam 13-5-1864 1864 TO 85a
Boonstra Aaltje geen 21-9-1844
Harlingen
Huishoudster Harlingen 8-1-1867 28-10-1869 Harlingen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :