Age Watzes Kamminga

Persoonsgegevens

FamilienaamKamminga
VoornaamAge
PatroniemWatzes
Familierelatiebroer
Geboorte / doop03-06-1833, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst1856, OV 32
Vertrek1857, Militaire dienst
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kamminga Jakle (Watzes) hoofd 13-07-1829
Franeker
Kleermaker EN 28 1856 1863 TO
16
Roukema Baukje (Gerrits) vrouw 12-12-1829
Franeker
EN 28 1856 1863
TO 16
Kamminga Sijke (Jakles ) dochter 09-03-1855
Franeker
EN 28 1856 1863 TO
16
Kamminga Gerrit (Jakles ) zoon 10-07-1861
Franeker
1863 TO
16
Kamminga Watze (Paulus) vader 17-05-1799
Franeker
Arbeider OV 32 1856 11-07-1860
i
Kamminga Paulus (Watzes) broer 05-01-1827
Franeker
Scheepstimmerknecht EN 28 1856 1859EN
61
Wijk, van der Riemkje (Jans) Schoonzuster 18-03-1829
Rottevalle
TW 26 26-09-1858 1859 EN
61
i
Kamminga Age (Watzes) broer 03-06-1833
Franeker
Arbeider OV 32 1856 1857Militaire
dienst
Thanks!

Uw bijdrage betreft :