Age Mulder

Persoonsgegevens

FamilienaamMulder
VoornaamAge
Patroniem
Familierelatiezoon
Geboorte / doop1-2-1724, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1730 TW 57
Overleden

Adres

Nieuwe Hof 1

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Meulen, van der Taeke hoofd 1814
Leeuwarden
Metzelaar Leeuwarden 30-8-1856 26-6-1857 Jorwerd
Mulder Melis Pieters hoofd 29-2-1680
Tzum
Mr. Metselaar 1-9-1703 1730 TW 57
Dijkstra Ynze Sjoukes hoofd 7-7-1846
Engelum
Schoenmaker Tzum 28-5-1873 1874 EN 12
Heuren, van Ymkje (Jacobs) vrouw 1696
Franeker
19-12-1719 1730 TW 57
Faber Jiskje Jobs * vrouw 13-1-1667
Wijnaldum
1-9-1703 13-2-1719 Overl.
i
Hogt, van der Aafke (Geerts) vrouw 5-9-1839
Schingen
Tzum 28-5-1873 1874 EN 12
Meulen, van der Dirk zoon 1838
Leeuwarden
Leeuwarden 30-8-1856 26-6-1857 Jorwerd
Meulen, van der Geeske dochter 1840
Leeuwarden
Leeuwarden 30-8-1856 26-6-1857 Jorwerd
Meulen, van der Frederik zoon 1849
Leeuwarden
Leeuwarden 30-8-1856 25-8-1856 Overl.
Mulder Pieter zoon 28-5-1704
Franeker
20-8-1719 Overl.
Mulder Tietje dochter 3-11-1709
Franeker
1709 Overl.
Mulder Job zoon 10-4-1712
Franeker
1730 TW 57
Mulder Jacobus zoon 23-9-1721
Franeker
1730 TW 57
Mulder Age zoon 1-2-1724
Franeker
1730 TW 57
Mulder Aaltje dochter 4-6-1726
Franeker
1730 TW 57
Mulder Antje dochter 23-12-1728
Franeker
1730 TW 57
Sluis, van der Hitje dochter 7-6-1852
Harlingen
Leeuwarden 16-10-1856 1857 TO 35
Dijkstra Sjouke zoon 25-6-1872
Tzum
Tzum 28-5-1873 1874 EN 12
Dijkstra Johannes zoon 1-9-1873
Franeker
1874 EN 12
Blokmaker Aafke 1* geen 23-12-1822
Harlingen
Leeuwarden 16-10-1856 1857 TO 35
i
Dijkstra Leentje 1* st.d. 30-1-1862
Wier
Tzum 28-5-1873 1874 EN 12
i
Dijkstra Geert 1* st.z. 14-2-1863
Wier
Tzum 28-5-1873 1874 EN 12
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :