Age Gerbens Calsbeek

Persoonsgegevens

FamilienaamCalsbeek
VoornaamAge
PatroniemGerbens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop12-12-1835, Zweins
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1857, OV 54a
Vertrek1860, OV 49
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Calsbeek Gerben (Johannes) hoofd 20-11-1794
Wijns
Arbeider OV 54a 1857 1860OV
49
Postma Maaike (Johannes) vrouw 07-10-1795
Kollum
OV 54a 1857 1860OV
49
Calsbeek Age (Gerbens) zoon 12-12-1835
Zweins
OV 54a 1857 1860OV
49
Thanks!

Uw bijdrage betreft :