Age Andries de Bruin

Persoonsgegevens

FamilienaamBruin, de
VoornaamAge
PatroniemAndries
Familierelatiezoon
Geboorte / doop01-08-1815, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1818, TO 87
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bruin, de Andries (Ages) hoofd 11-12-1789
Franeker
Arbeider EN 64 29-05-1814 1818 TO
87
Tichelaar Sijbrigje (Anes) vrouw 16-09-1792
Franeker
OV 29-05-1814 1818 TO
87
Bruin, de Age (Andries ) zoon 01-08-1815
Franeker
1818 TO
87
Thanks!

Uw bijdrage betreft :