Adriaan Adriaans Metius

Persoonsgegevens

FamilienaamMetius
VoornaamAdriaan
PatroniemAdriaans
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop09-12-1571 , Alkmaar
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepHoogleraar
Herkomst1598, Alkmaar
Vertrek
Overleden06-09-1635
BijzonderhedenTweede zoon van Adriaan Antonies (ca 1527 te Alkmaar, en lid der regering van zijne geboorte-stad) en Saida van Brederode. Hij bezocht eerst de latijnsche school in Alkmaar, maar later ging hij naar Franeker ,waar hij zich toelegde op zijn grote belangstelling voor de wiskunde. Zijn medestudenten gaven hem spotenderwijs de naam Metius, die hij nadien is blijven gebruiken. Na zich drie jaren op de wis- en sterrenkunde te hebben toegelegd, ging hij naar Leiden. Na omzwervingen in het buitenland komt hij weer naar Nederland in dienst bij prins Maurits waar hij wordt gevraagd voor het opmeten en in kaart brengen van vestingen. Door invloed van graaf Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, werd hij eerst (1598) buitengewoon en in 1600 gewoon hoogleraar in de wiskunde te Franeker. Een aanbod om naar Leuven te komen sloeg hij af. Hij huwt tweemaal, eerst met Jetske Andreae en later met Cecilia Vertest.
Bijzonderheden
Tweede zoon van Adriaan Antonies (ca 1527 te Alkmaar, en lid der regering van zijne geboorte-stad) en Saida van Brederode. Hij bezocht eerst de latijnsche school in Alkmaar, maar later ging hij naar Franeker ,waar hij zich toelegde op zijn grote belangstelling voor de wiskunde. Zijn medestudenten gaven hem spotenderwijs de naam Metius, die hij nadien is blijven gebruiken. Na zich drie jaren op de wis- en sterrenkunde te hebben toegelegd, ging hij naar Leiden. Na omzwervingen in het buitenland komt hij weer naar Nederland in dienst bij prins Maurits waar hij wordt gevraagd voor het opmeten en in kaart brengen van vestingen. Door invloed van graaf Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, werd hij eerst (1598) buitengewoon en in 1600 gewoon hoogleraar in de wiskunde te Franeker. Een aanbod om naar Leuven te komen sloeg hij af. Hij huwt tweemaal, eerst met Jetske Andreae en later met Cecilia Vertest.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Maccovius (Makowsky) Johannes (Jan) (Samuels) geen 1588
Lobzenicz (Polen)
Professor theologie 1625 1635TO
52 ( Schilcampen 5 )
24-06-1644, Franeker
i
Ulenburgh Antje (Rombertus ) geen ca. 1598
Leeuwarden
Leeuwarden 08-09-1626 09-11-1633, Franeker
i
Metius Adriaan (Adriaans ) hoofd 09-12-1571
Alkmaar
Hoogleraar Alkmaar 1598 06-09-1635
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :