Addonatus Johannes Maurits Flapper

Persoonsgegevens

FamilienaamFlapper
VoornaamAddonatus Johannes
PatroniemMaurits
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-01-1909, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1912, UB 63b ( Salverderweg 12 )
Overleden31-10-1917,Leeuwarden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/
BijzonderhedenMedische gegevens. Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
Medische gegevens. Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Flapper Maurits (Yettes) hoofd 14-08-1879
Idzega
Onderwijzer KV 132 04-05-1908 1912 UB
63b
i
Roorda Baukje vrouw 18-4-1881
Franeker
KV 132 4-5-1908 1912
UB 63b
Flapper Yette Sijbrandus (Maurits) zoon 24-09-1907
Franeker
KV 132 04-05-1908 1912UB
63b
08-04-1997
i
Flapper Addonatus Johannes (Maurits) zoon 19-01-1909
Franeker
1912 UB
63b ( Salverderweg 12 )
31-10-1917,Leeuwarden
i
Flapper Johannes Severus zoon 20-5-1910
Franeker
1912
UB 63b
Flapper Sijbrandus zoon 1-10-1911
Franeker
1912
UB 63b
Thanks!

Uw bijdrage betreft :