Addonatus Johannes Maurits Flapper

Persoonsgegevens

FamilienaamFlapper
VoornaamAddonatus Johannes
PatroniemMaurits
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-01-1909, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1912, KV 106 ( Dr. Jelle Bangastraat 29 )
Vertrek
Overleden31-10-1917,Leeuwarden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01364/
BijzonderhedenMedische gegevens. Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
Medische gegevens. Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Flapper Maurits (Yettes) hoofd 14-08-1879
Idzega
Onderwijzer KV 106 1912
i
Roorda Baukje vrouw 18-4-1881
Franeker
KV 106 1912
Flapper Yette Sijbrandus (Maurits) zoon 24-9-1907
Franeker
Onderwijzer Workum 27-03-1929 27-05-1936 Turfkade
6
i
Flapper Yette Sijbrandus (Maurits) zoon 24-09-1907
Franeker
KV 106 1912 02-09-1921Kerkrade 08-04-1997
i
Flapper Yette Sijbrandus (Maurits) zoon 24-09-1907
Franeker
Kerkrade 13-07-1924 05-09-1924Hilversum 08-04-1997
i
Flapper Yette Sijbrandus (Maurits) zoon 24-09-1907
Franeker
Onderwijzer Hilversum 24-06-1927 29-08-1927Workum 08-04-1997
i
Flapper Addonatus Johannes (Maurits) zoon 19-01-1909
Franeker
KV 106 ( Dr. Jelle Bangastraat 29 ) 1912 31-10-1917,Leeuwarden
i
Flapper Johannes Severus zoon 20-5-1910
Franeker
Etaleur Oss 25-3-1925 8-5-1935
Apeldoorn
Flapper Sijbrandus zoon 1-10-1911
Franeker
KV 106 1912 19-10-1931
IJmuiden
Flapper Maria Johanna Regina dochter 5-12-1913
Franeker
Flapper Siviardes (Maurits) zoon 30-04-1916
Franeker
Hilversum 03-09-1931 17-11-1939Leeuwarden
i
Flapper Siviardes (Maurits) zoon 30-04-1916
Franeker
27-08-1930Hilversum
i
Flapper Jantje Gatske dochter 14-1-1918
Franeker
Steenwijkerwold 27-8-1937 24-3-1939
Sneek
Flapper Addonatus Johannes zoon 21-3-1920
Franeker
14-9-1936
Apeldoorn
Flapper Hans Anthonius zoon 22-08-1922
Franeker
Klaversma Botje geen 6-9-1894
Bolsward
Dienstbode Bolsward 11-6-1915 TO
269
Visser Hieke geen 21-6-1895
Oudega
Dienstbode EO 55 16-6-1920
Hitzum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :