Aaltje Wiegers

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamAaltje
PatroniemWiegers
Familierelatiegeen
Geboorte / doop16-03-1651 , Leeuwarden
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1715, Stiens
Vertrek
Overleden1716

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Harmen (Doedes ) hoofd 1647
Franeker
Koopman/winkelier TN 94 1675 1701TN
94
Eidsema Tjietske ( Agges ) vrouw 1642
Franeker
05-01-1684 1701TN
94
i
Maaike (Feddes) vrouw 07-02-1657
Franeker
TN 94 1675 1683
Antje (Harmens) dochter 10-02-1675
Franeker
TN 94 1675 1701TN
94
Jouwerke (Harmens) dochter 13-12-1676
Franeker
1701TN
94
Doede (Harmens) zoon 12-02-1679
Franeker
1701TN
94
Romkje (Romkes) hoofd 17-07-1661
Franeker
Koopvrouw EN 37 1715 1717TO
40
i
Aaltje (Wiegers) geen 16-03-1651
Leeuwarden
Stiens 1715 1716
Eeke (Romkes) zuster 22-08-1663
Franeker
Wolnaaister EN 37 1715 1717TO
40
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :