Aafke Tjallings Branmeijer

Persoonsgegevens

FamilienaamBranmeijer
VoornaamAafke
PatroniemTjallings
Familierelatievrouw
Geboorte / doop17-04-1777 , Harlingen
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst07-05-1812, Harlingen
Vertrek1819, TO 54
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jong , de Klaas (Klases ) hoofd 09-07-1772
Franeker
Verversknecht Harlingen 04-04-1812 1819TO
54
Branmeijer Aafke (Tjallings ) vrouw 17-04-1777
Harlingen
Harlingen 07-05-1812 1819TO
54
Jong, de Klaas (Klases ) zoon 04-04-1813
Franeker
1819TO
54
Thanks!

Uw bijdrage betreft :