Historisch Centrum Franeker (HCF) weer open

Historisch Centrum Franeker (HCF) weer open
Vanaf zaterdag 5 juni 2021 is het HCF weer iedere maandagmiddag en iedere eerste zatermiddag van de maand, van 14.00 – 17.00 uur, open. De ingang is achter het oude stadhuis op ’t Noord. In verband met corona moet men voorlopig nog wel rekening houden met een maximum van vier bezoekers die tegelijk aanwezig mogen zijn. Bij de ingang liggen vier badges. Zijn die alle vier in gebruik dan graag even wachten tot er weer bezoeker(s) het HCF verlaten. Verder is het verzoek om de volgende regels in acht te nemen: Gebruik de gel voor je handen bij binnenkomst, let op de 1,5 m. afstand en noteer uw adresgegevens op de lijst die op het bureau ligt.

Wat kan men bijvoorbeeld in het Historisch Centrum Franeker verwachten?
• Medewerkers die u vriendelijk te woord staan, uw eventuele vragen kunnen beantwoorden, u een korte rondleiding (bijvoorbeeld langs de grote vitrines met tentoongestelde historische voorwerpen) in ons centrum kunnen geven of door u gebrachte spullen dankbaar in ontvangst nemen.
• Een bibliotheek met ruim 300 informatieve boeken over (de historie van) Franeker. Deze boeken kunt u inkijken en desgewenst delen van overnemen d.m.v. een scan of foto. U kunt de boeken helaas niet lenen en mee naar huis nemen.
• Een grote collectie overtollige boeken over Franeker, Friesland “en de rest van de wereld” die u eventueel voor één of enkele euro’s per stuk kunt overnemen.
Wie informatie wil zoeken over de historie van Franeker zònder het HCF in het stadhuis te bezoeken, kan ook kijken op de website: www.historischcentrumfraneker.nl