1902 Op 14-02-1902 koopt Atze Kreger, broodbakker, voor f 6000,00 gulden eene winkelhuizinge en erf met bakkerij en plaats en uitgang in een massale steeg, aan het water nabij de Rooms Katholieke kerk te Franeker, bekend ten kadastrer gemeente Franeker sectie A nummer 2034, groot 2 are 55 centiare met alle tot het wezen der bakkerij behoorende gereedschappen, van Jelke Kreger, bankerbakker (n.b Zijn Vader)