1806 Freerk Haijes van der Stal, castelein en Aafke Klaases te Sneek kopen op 05-12-1806 een florisant huis, herberg, ruime stalling en wagenhuis van Bauke Rients Westra, castelein. Bij verkoper bewoond. De losse goederen alsmede de goederen tot het houden van herberg zullen niet in de koop versmelten, doch op taxatie worden verkocht.