1701 Johannes Piebes, timmermansgezel en Marijke Doekes