1924 Op 20-03-1924 verklaard Johannes Theodorus Wilhelmus Zeinstra bakker te Franeker verkocht en overgedragen te hebben aan Bernardus Smits bakker wonende te Tirns onder Sneek een woonhuis waarin een bakkerij, een plaats, bleekveld, regenwaterbak en een vrije steeg, staande aan de dijkstraat nr 30 Kad. Nr. Sectie A 1963, de koper kan het pand aanvaarden op 1 mei 1924 of eerder na overeenkomst met verkoper, de gasleiding beneden is in de koop inbegrepen en die in het bovenhuis is eigendom van de gasfabriek, het huis wordt verkocht en overgenomen in de staat waarin het zich nu bevindt, aldus verkocht en gegeven en over gedragen voor fl. 8100,- te betalen in een termijn voor of op 1 mei 1924.