1790 Laurentius Meijer, ordinaris professor theologia aan lands academie te Franeker koopt op 26-02-1790 een deftig en wel betimmerd huis met hof en zomerhuis cum omnibus, staande en gelegen op de Dijkstraat binnen Franeker, laatst bij de oud Burgemeester Salomon Jongma bewoond geweest, bezwaard met onderhoud van de waterlozinge van het huis ten westen langs de steeg, voorts met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtigheden als van ouds, de losse goederen zullen in de koop versmelten, aldus in koop bekomen van Theodorus Adama predikant te Koudum voor de somma van 2050 cg te betalen in een termijn op 12 mei 1790 in baar geld en klinkende munt.