1721 Afbraak pastorie en nieuwbouw van deftig woonhuis met hof