1810 Akke Jans Mulder, weduwe van Klaas Feddes de Jong