1785 Salomon Jongma, burgemeester en Johanna Broers Snip