1853 Op maandag 12 december 1853 in de societeit van Jan de Jager aan de breedeplaats te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aan geboden door Johannes Pieper koopman te Franeker als vader en wettige voogd over zijn beide minderjarige kinderen Elisabeth en Cartharina Pieper in de echt verwekt bij wijlen zijn huisvrouw Elisabeth Durks van der Wal, een huis met erf staande en gelegen op de dijkstraat in wijk TO 125 Kad. Nr. Sectie A 606 te Franeker, het geveilde wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt met zowel alle verborgen en onzichtbare gebreken welke daaraan zouden kunnen worden bevonden, voorst met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtig en mandeligheden als van ouds, de koper mag het huis pas verhuren nadat hij de volledige koopsom heeft betaald, de koper zal het pand tegen brandschade moeten verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij, de vrije aanvaarding kan plaats hebben op 12 mei 1854, het eerste bod van fl. 650,- wordt gedaan door Nicolaas Philippus Roorda rog en tarwe bakker te Franeker. Op maandag 19 december 1853 ten huize van Jan de Jager societeithouder aan de breedeplaats te Franeker wordt het bod verhoogd tot fl. 660,- door Jacob Nolkes van der Meer winkelier te Franeker die het pand na de finale palmslag krijgt toegewezen, te betalen in nederlandsche guldens in een termijn op 2 mei 1854.