1842 Op maandag 31 october 1842 in het logement van Jan de Jager aan de breedeplaats te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aan geboden door Johannes Ruurda koopman te Franeker een huis met erf staande en gelegen op de dijkstraat in wijk TO 125 Kad. Nr. Sectie A 606 te Franeker, de aanvaarding kan plaats hebben op 12 mei 1843, belast met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtig en mandeligheden als van ouds en in zodanige staat van onderhoud en bewoonbaarheid waarin het zich thans bevindt, de losse goederen zullen in de koop versmelten, het eerste bod van fl. 406,- wordt gedaan door Dirk van der Kam rentienier te Franeker. Op maandag 14 november 1842 in het logement van Jan de Jager aan de breedeplaats te Franeker wordt het bod verhoogd tot fl. 460,- door Johannes Pieper koopman te Franeker waar na de finale palmslag het perceel aan hem wordt toegewezen en over gedragen, te betalen in alhier gangbare gouden of zilveren munten zonder enige voor geld gaande papieren op 12 mei 1843.