1823 Op maandag 13 december 1824 in het heerenlogement in wijk TW 53 te Franeker wordt bij opnbare veiling te koop aan geboden door Frederik Fogteloo winkelier te Franeker een huis met erf en alles wat er aan en toe behoort, staande en gelegen aan de dijkstraat wijk TO 125, bij Johannes Heisters bewoond, belast met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtig en mandeligheden als van ouds en in zodanige staat van onderhoud en bewoonbaarheid waarin het zich thans bevindt, de losse goederen zullen zonder taxatie op de dag der aanvaarding betaald moeten worden zijnde fl. 15,- het eerste bod van fl. 404,- wordt gedaan door Johannes van Gorkum kantoorbediende te Franeker. Op maandag 27 december 1824 in het heerenlogement in wijk TW 53 te Franeker bied Sipke Stevens Eisinga muziekmeester te Franeker fl. 407,- welk bod niet meer verhoogt wordt en na de finale palmslag wordt toegewezen, te betalen in goed gangbare munten en geenzins met voor geld gaande papieren of effecten in twee termijnen op 1 mei 1825 en 1 november 1825.