1820 Op maandag 7 februari 1820 in het heerenlogement te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aanboden door Johannes Pook koopman en grutter en Jan Mulder apothecaris beide te Franeker als executeur en testamentair over de boedel en nalatenschap van wijlen Aukje Mulder weduwe van wijlen Klaas Feddes de Jong in leven gewoond hebbende te Franeker, een huis en erf, staande en gelegen aan de dijkstraat wijk TO 125 te Franeker, bij Hendrik Roelofs als huurder bewoond, bestaande uit een voorhuis, voorkamertje, een kamer voorzien van een haardstee en twee bedsteden en een kast, een keuken, zolder over het gehele huis, een plaats met regenwaterbak en put, de deur door welke men uit dit huis in de steeg ten oosten komt moet de koper wegnemen evenals de kozijnen en de muur op zijn kosten doen opmetselen, de koper kan het op 12 mei 1820 in vrijdom aanvaarden, de koper betaald voor de losse goederen op de dag der aanvaardig fl. 5,- het verkochte wordt overgedragen en door de koper ontvangen zo goed en kwaad, zo groot en klein het mag zijn met alle lusten en lasten, actien, servituten gerechtig en mandeligheden en onderhoudsplicht, het eerste bod van fl. 493,- door Cornelis Jans Schaaf timmerman te Franeker. Op maandag 28 februari 1820 in het heerenlogement te Franeker wordt het bod niet meer verhoogd en verklaard Cornelis Jans Schaaf dat hij dit bod heeft gedaan namens Frederik Fogteloo winkelier en koopman te Franeker, te betalen in goed gangbare munten en geenzins met voor geld gaande papieren in twee termijnen op 1 mei 1820 en 1 november 1820.