1780 Jacquis (Jacobus) Garein (Garcin), VDM en philosophia doctor et linquae galliciae professor ordinaris en mevrouw Anna Elisabeth Reboulleaux, kopen op 15-12-1780 een huis met erf, staande en gelegen op de Dijkstraat, van Antje Ulbes, meerderjarige vrijster. Bij de verkoperse bewoond. Hebbende een mandelige steeg ten westen.